Kết quả thi đấu giải tennis Rome Open 2019 - đơn nữ

Vòng chung kết

Vòng loại

Ký hiệu

Q= Qualifier (Suất vòng loại)

WC= Wild Card (Suất đặc cách)

LL= Lucky Loser (Suất may mắn)

w/o= Walkover (Không tham dự)

r= Retired (Bỏ cuộc)

Defaulted(Truất quyền thi đấu)

Alt= Alternate (Suất ngẫu nhiên)

SE= Special Exempt (Suất đặc biệt)

PR= Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)

Bình luận