Thực tế, hai loại hình này có nhiều điểm khác biệt như phạm vi hoạt động kinh doanh hay sản phẩm dịch vụ cung cấp.

Công ty tài chính gồm công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành. Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện hầu hết chức năng của công ty tài chính, còn công ty tài chính chuyên ngành gồm công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng và công ty cho thuê tài chính.

Công ty cho thuê tài chính có chuyên ngành hoạt động là cho thuê tài chính. Cho thuê tài chính trong nước (hoặc nhập khẩu) là việc công ty cho thuê tài chính đại diện bên thuê đứng ra mua tài sản từ nhà cung cấp trong nước (hoặc nước ngoài) cho bên thuê thuê lại tài sản theo lịch trình thanh toán thể hiện trên hợp đồng thuê.

Từ những định nghĩa trên, có thể thấy công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính khác nhau về phạm vi hoạt động kinh doanh. Công ty tài chính có thể là công ty tài chính tổng hợp với phạm vi kinh doanh rộng lớn, đồng thời cũng có thể là công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong phạm vi kinh doanh hẹp hơn.

Dễ dàng nhận ra rằng, lĩnh vực hoạt động chính của công ty cho thuê tài chính không phong phú bằng công ty tài chính tổng hợp, đồng thời có một số khác biệt so với các công ty tài chính chuyên ngành khác.

Sự khác biệt giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính(图1)

Công ty tài chính tiêu dùng có đối tượng phục vụ chính là khách hàng cá nhân.

Nếu không phân biệt rõ công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, khách hàng có thể mất nhiều thời gian và chi phí để tiếp cận với công ty tài chính phù hợp với loại hình tín dụng mà mình có nhu cầu. Ví dụ, khách hàng cá nhân muốn vay vốn cho mục đích tiêu dùng nên tìm đến các công ty tài chính tiêu dùng chứ không phải là công ty cho thuê tài chính.

Tương tự, đối với các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn để đầu tư mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, điểm đến của họ sẽ là công ty cho thuê tài chính.

Sự khác biệt giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính(图2)

Đối tượng phục vụ chính của công ty cho thuê tài chính là khách hàng doanh nghiệp.

Tóm lại, việc sử dụng khái niệm công ty tài chính chung chung để phân biệt với ngân hàng có thể là tiện lợi, nhưng lại gây ra không ít bất lợi cho việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng sau. Vì thế, nhân viên kinh doanh của các tổ chức tài chính nên nhấn mạnh đúng tên công ty, ví dụ như hoặc “Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng XYZ” nào đó. Điều này giúp khách hàng có thể phân biệt và tiếp cận đúng với loại hình tổ chức tín dụng theo nhu cầu của họ.

Sự khác biệt giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính(图3)

Bình luận