Hà Nội sẽ lập hội đồng xét tuyển giáo viên hợp đồng(图1)

UBND TP sẽ thành lập hội đồng xét tuyển. Sau khi xét tuyển hết (số giáo viên hợp đồng lâu năm) thì sẽ thi tuyển với số còn lại.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội chiều nay, liên quan đến các trường hợp giáo viên tại các huyện đã ký hợp đồng lao động lâu năm nhưng không được xét tuyển công chức, viên chức, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi Bộ Nội vụ có văn bản trả lời cho hay Hà Nội có thể thực hiện xét tuyển theo thẩm quyền, TP quyết định sẽ xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên có hợp đồng lâu năm với một số điều kiện cụ thể.

Thứ nhất là giáo viên có hợp đồng và có đóng bảo hiểm ít nhất 5 năm trở lại đây. Thứ hai là có kiểm tra đảm bảo sức khỏe. Thứ ba là có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm, tức là giáo viên phải dạy môn mà trường có nhu cầu tuyển dụng.

“Tôi báo cáo để HĐND TP cũng thực hiện giám sát. Tới đây, UBND TP sẽ thành lập hội đồng xét tuyển. Sau khi xét tuyển hết (số giáo viên hợp đồng lâu năm -PV) thì sẽ thi tuyển với số còn lại” ông Chung nói.

Hồng Nhì

Bình luận