Ba trường đại học được kéo dài tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng trường(图1)

Chính phủ vừa cho phép ba trường đại học được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng trường cao hơn quy định trong Bộ luật lao động.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019.

Trong đó, về việc thí điểm mở rộng quyền tự chủ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Chính phủ thống nhất cho phép trong giai đoạn 2019-2023 các trường này được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn (không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ) đối với Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động.

Mục đích là để khuyến khích người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe, tự nguyện thực hiện nhiệm vụ, tham gia Hội đồng trường để được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hội đồng trường. Cơ chế bầu chủ tịch Hội đồng trường phải đảm bảo sự khách quan, cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức trên cơ sở ứng viên trình bày chương trình hành động và đối thoại trước hội ngị cán bộ chủ chốt mở rộng toàn trường. Giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường với 3 trường trên.

Người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và có xác nhận của các trường này thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Ngân Anh

Bình luận