Đề thi môn Tiếng Anh mã 417 do giáo viên Trung tâm Language Link Academic thực hiện.

1 - C

2 - D

3 - C

4 - A

5 - B

6 - B

7 - B

8 - A

9 - A

10 - D

11 - C

12 - A

13 - A

14 - C

15 - D

16 - A

17 - C

18 - A

19 - C

20 - D

21 - D

22 - C

23 - D

24 - A

25 - C

26 - D

27 - B

28 - A

29 - B

30 - A

31 -

32 - C

33 -

35 - C

36 - B

37 - D

38 - C

39 - D

40 - D

41 - D

42 -

43 - C

44 - B

45 - C

46 - D

47 - D

48 - B

49 -

50 - B

Chuyên gia nước ngoài giải đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2019(图1)

Giáo viên Trung tâm Language Link Academic đang giải đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 tại tòa soạn Zing.vn. Ảnh: Minh Phúc.

Đề thi môn Tiếng Anh, mã 417 như sau:

Chuyên gia nước ngoài giải đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2019(图2)

Chuyên gia nước ngoài giải đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2019(图3)

Chuyên gia nước ngoài giải đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2019(图4)

Chuyên gia nước ngoài giải đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia 2019(图5)

Bình luận