Dự án sản xuất linh kiện ôtô độc lập thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế nhập khẩu (NK) đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Cục Hải quan Hải Phòng vướng mắc về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô của Công ty TNHH Namyangnexmo Việt Nam tại Nhà máy lắp ráp tổng hợp, tổ hợp sản xuất ôtô , Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm 16 Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng là địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Miễn thuế 5 năm cho nguyên liệu sản xuất linh kiện ôtô tại Hải Phòng(图1)

Dự án sản xuất linh kiện ôtô độc lập thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế NK trong vòng 5 năm. Ảnh: Discuss with SparesHub.

Bên cạnh đó, tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại Khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi, kể cả xe ôtô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp dự án sản xuất phụ tùng và linh kiện ôtô (trụ lái) của Công ty TNHH Namyangnexmo Việt Nam tại Nhà máy lắp ráp tổng hợp, tổ hợp sản xuất ôtô Vinfast, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Hải Phòng (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chỉ đầu tư sản xuất phụ tùng và linh kiện ôtô (là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) và là dự án độc lập, không thuộc dự án sản xuất lắp ráp ôtô thì được miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Bình luận