Chiều 11/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM chính thức công bố ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM là địa phương thứ 55 phát hiện bệnh dịch. Đến nay, cả nước đã tiêu hủy hơn 2,3 triệu con heo, thiệt hại ước tính khoảng

Bình luận