Vào một đêm cuối tuần gần đây, sàn nhảy tại một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất quận Gangnam sành điệu của Seoul chỉ có vài chục người, vây quanh hầu như là những chiếc bàn trống.

Vài tháng trước, hộp đêm này còn là nơi tụ tập của hàng trăm người cả nam lẫn nữ say sưa nhảy nhót, và những chiếc bàn đều có “chủ” gồm nhiều bàn có giá 650.000 won

Bình luận